Zásady ochrany osobních údajů

1. Odpovědný subjekt

Obkladači TOP Keramik, Jesenická 38, 323 00 Plzeň  (info@obkladacitopkeramik.cz) je odpovědným subjektem pro shromažďování, zpracování a užívání Vašich osobních údajů. Pokud chcete proti shromažďování, zpracování nebo užívání Vašich údajů ze strany Obkladači TOP Keramik podat námitku v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů v plném rozsahu nebo pro jednotlivá opatření, můžete nám Vaši námitku zaslat prostřednictvím emailu nebo dopisu. Smazání Vašich osobních údajů proběhne, pokud to neodporuje zákonným povinnostem ohledně uchovávání a pokud jste uplatnili nárok na smazání, pokud již údaje nejsou zapotřebí pro plnění cíle sledovaného prostřednictvím ukládání nebo pokud je jejich ukládání z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

2. Shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů

2.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o věcných nebo osobních vztazích určité nebo určitelné fyzické osoby. Sem spadají například Vaše jméno, Vaše telefonní číslo, Vaše adresa, stejně jako veškeré hlavní údaje, které nám sdělíte při vytvoření požadavku na kontaktování.

2.2 Shromažďování, zpracování a užívání Vašich osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitým tématem. Při shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů proto striktně dodržujeme zákonná ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákona o elektronických telekomunikacích. Respektujeme zásadu účelového používání údajů a shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky, včetně eventuálních pozdějších záručních nároků, našich servisní služeb, technické administrace, stejně jako vlastních marketingových účelů. Vaše osobní údaje jsou předávány nebo jinak zprostředkovávány třetím osobám, pouze pokud je to zapotřebí za účelem plnění smlouvy nebo vyúčtování nebo pokud jste nám předtím poskytli souhlas. V rámci vyřizování objednávek obdrží potřebné údaje například námi využívaní poskytovatelé služeb (jako např. dopravce). Takto dále předané údaje smí být našimi poskytovateli služeb použity pouze pro plnění jejich úkolů. Jiné použití informací není dovoleno a neprobíhá ani u jednoho z námi pověřených poskytovatelů služeb. Pro Vaši objednávku potřebujeme Vaše správné jméno, adresní a číselné údaje. Vaši emailovou adresu potřebujeme, abychom Vám potvrdili přijetí objednávky a abychom s Vámi mohli komunikovat. Bereme velmi vážně také podnikovou interní ochranu osobních údajů. Naši pracovníci a námi pověření poskytovatelé služeb (např. dopravce,…) jsou z naší strany zavázání k mlčenlivosti a k dodržování ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů. Pro zpracování vašich žádostí můžeme žádat o vaše informace prostřednictvím různých formulářových podání. Ta mohou zahrnovat informace, jako je vaše křestní jméno, příjmení, kontaktní číslo, e-mailová adresa, adresa. Dále vás požádáme o potvrzení, že souhlasíte s použitím informací o vás, abychom mohli vaši žádost zpracovat. Toto je automatický proces využívající údaje, které vložíte prostřednictvím formuláře.

2.3 Informační e-maily

Pro zasílání informačních emailů používáme takzvaný Double Opt-In proces, tzn. že Vám zašleme informační e-mail prostřednictvím e-mailu tehdy, když nám předem výslovně potvrdíte, že máme aktivovat službu informování e-mailem. Zašleme Vám poté oznamující e-mail a Vy prostřednictvím kliknutí na odkaz uvedený v tomto e-mailu potvrdíte, že byste chtěli dostávat naše informační e-maily. Pokud si již nebude přát dostávat od nás informační e-maily, můžete kdykoliv podat námitku. Sdělení v textové formě na kontakt uvedený v bodu 1 (např. email, dopis) je pro tento účel dostačující. Samozřejmě najdete odkaz pro odhlášení také v každém informačním e-mailu. Aby bylo zajištěno, že jsme vaši žádost zpracovali správně, můžeme vám zaslat e-mail k jejímu potvrzení krátce poté, co formulář odešlete. Tímto se nepřihlásíte k žádnému odběru jakéhokoliv informačního zpravodaje, pokud jste o to nepožádali ve vašem původním podaném formuláři.

3. Používání cookies

Na webové stránce www.obkladacitopkeramik.com jsou používány cookies. To jsou malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá ve Vašem koncovém přístroji. Můžete v nastaveních Vašeho prohlížeče řídit používání cookies (např. zakázat používání cookies nebo smazat cookies), k tomu si prosím přečtěte návod Vašeho prohlížeče, popř. výrobce koncového přístroje. Zde používané cookies jsou používány, abychom učinili webovou stránku uživatelsky přívětivější. Poukazujeme na to, že v případě, pokud zakážete používání cookies, nebudete eventuálně moci využívat veškeré funkce webové stránky v plném rozsahu. Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 telekomunikačního zákona, stejně jako čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) GDPR Aktuálně využíváme cookies k používání Coogle Analytics. Dále takzvané dočasné cookies, které jsou zapotřebí pro funkčnost našich služeb a jsou uloženy pouze po dobu návštěvy.

4. Google Analytics

Google Analytics používá Cookies, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a vztahujících se k užívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Uzavřeli jsme se společností Google odpovídající smlouvu o zpracování osobních údajů.

5. Bezpečný přenos údajů

Vaše osobní údaje jsou šifrovány prostřednictvím digitálních bezpečnostních systémů a jsou převáděny na nás. Naše webová stránka je chráněna prostřednictvím technických opatření proti poškození, zničení a neoprávněnému přístupu.

6. Vaše práva

Přísluší Vám v zásadě práva na informaci, opravu, smazání, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu osobních údajů nebo pokud byly Vaše nároky vztahující se na ochranu osobních údajů porušovány jiným způsobem, můžete podat stížnost kontrolnímu úřadu. V Rakousku je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jejich aktuální znění najdete vždy na této stránce: https://obkladacitopkeramik.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
. . . .

Máte dotaz?